تاثیر سم‌شناسی HEMA & TEGDMA در مواد کامپوزیتی دندان

یک کامپوزیت دندانی خوب در کنار مزایایی مثل مقاومت بالا در برابر شکستگی و شکل‌پذیری خوب باید اثرات جانبی استفاده از آن را نیز به حداقل برساند.

در کامپوزیت‌ها وجود مونومرهایی چون HEMA & TEGDMA در کبد انسان ، تشکیل اپوکسی‌متیل‌اکریلیک‌اسید ، شناسایی شده که این ترکیبات سرطان‌زا هستند.

از طرفی طی ده سال گذشته تعداد بیمارانی که اثرات جانبی مثل آسم و اگزما پس از ترمیم دندان داشته‌اند افزایش یافته. بنابراین کاهش میزان این 2 مونومر در یک کامپوزیت یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هاست.

طبق آزمایشات انجام شده کامپوزیت SAREMCO ELS  بعد از 72 ساعت قرار گرفتن در آب و الکل این دو مونومر سمی را آزاد نکرده است.

 

 

گزارش اصلی