آیا جویدن آدامس در پوسیدگی دندان نقشی دارد؟

مطالعات بالینی نشان داده اند که جویدن آدامسِ بدونِ قند به مدت ٢٠ دقیقه بعد از وعده های غذایی می تواند به جلوگیری از پوسیدگی دندان کمک کند.جویدن آدامسِ بدونِ قند، جریان بزاق و آب دهان را افزایش میدهد که مواد غذایی و  دیگر باقیمانده ها را می شوید، اسیدهای تولید شده توسط باکتریها در دهان را خنثی می نماید و  موادی را برای مبارزه با باكترى ها در محيط دهان فراهم می كند.  جریانِ بزاق افزایش یافته با کلسیم و فسفات بیشتر نیز به تقویت مینای دندان کمک میکندانواع آدامس هاى بدون قندِ استاندارد با شیرین کننده ها و اسانسهايى كه ایجاد پوسيدگى دندانى نمى كنند شیرین میشوند.  البته، جویدن آدامس حاوی قند جریان بزاق را افزایش میدهد، اما قند آن توسط باکتریهای پلاک برای تولید اسیدهای پوسیدگی زا مورد استفاده قرار میگیرد.کامپوزیت چیست#بهترین مارک کامپوزیت دندانپزشکی#آپادانا تک#دندال#ارتودنسی#ایمپلنت#تجهیزات دندانپزشکی #کامپوزیت گرادیا#کنگره دندانپزشکی ترمیمی#مزایای کامپوزیت کردن دندان#بهترین کامپوزیت دندانپزشکی#کامپوزیت طرح لبخند#کنگره اکسیدا دندانپزشکی#کامپوزیت زیبایی#کامپوزیت سفید#تجهیزات دندانپزشکی#مواد دندانپزشکی