جافرزی قابل اتوکلاو

محصول جدید کمپانی Vanetti_Diatessin 

جا فرزی فلزی قابل اتوکلاو فرز دندانپزشکی #فرز دندانپزشکی قیمت#انواع فرز دندانپزشکی#کاربرد فرز دندانپزشکی#قیمت فرز دندانپزشکی#فرز دندانپزشکی لمینیت#فرز دندانپزشکی جراحی#فرز دندانپزشکی لیندمان#فرز دندانپزشکی سرامیکی#فرز پالیش دندانپزشکی#فرز جراحی استخوان#فرز جراحی دندانپزشکی#فرز دندانپزشکی چیست#فرز کارباید 

با قابلیت گذاشتن 24 عدد فرز توربین و آنگل تا ارتفاع mm25 در پک لمینیت#فرز برای جراحی دندانپزشکی#قیمت فرز جراحی#فرز لیندمان دندانپزشکی#جا فرزی دندانپزشکی#جای فرز دندانپزشکی