فرزهای مخصوص لمینیت

لمینیت و تراش آن

لمینیت‌ها پوسته‌های بسیار نازکی از جنس پرسلن هستند که به سطح خارجی دندانهای قدامی چسبانده می‌شود.ضخامت آنها بسیار کم و در حدود 5/0 الی 6/0 mm است.

جهت تراش لمینیت دندان،که از جنس فلدسپاتیک(نوعی سنگ) باشد قطر 5/0 mm تراش کافیست تا تکنسین زیبایی بتواند با ادغام پرسلن و ساخت ونیر لمینیت،دندانهای قدامی را بسیار زیباتر کند.

جهت این تراش از فرز مخصوص لمینیت دارای سرعت،نیرو و فشار کم استفاده می‌شود این فرزهای مخصوص با 106 میکرون الماسه میتواند این خواسته را محقق کند.(جلوگیری از گرمای بیش از حد حتی با زاویه شیب‌دار)

با توجه به اینکه عمق تراش لمینیت نسبت به اندازه‌ی دندان متفاوت است تنوع در این فرزها حائز اهمیت بوده که انواع مدل فرز لمینیت در برند Diatessin به شرح زیر می‌باشد.