فرزهای مناسب ENDO

فرزهای مناسب ENDO با کاربرد بسیار عالی  فرز دندانپزشکی #فرز دندانپزشکی قیمت#انواع فرز دندانپزشکی#کاربرد فرز دندانپزشکی#قیمت فرز دندانپزشکی#فرز دندانپزشکی لمینیت#فرز دندانپزشکی جراحی#فرز دندانپزشکی لیندمان#فرز دندانپزشکی سرامیکی#فرز پالیش دندانپزشکی#فرز 30 پره#فرز 12 پره#فرز جراحی استخوان#فرز جراحی 

جهت بازکردن مستقیم بدون خطر Perforationدندانپزشکی#فرز دندانپزشکی چیست#فرز کارباید چیست#فرز الماسه چیست#فرز دندانپزشکی الماسه#فرز دندانپزشکی کارباید#فرز کارباید لمینیت#فرز برای جراحی دندان

برای ورود به  pulp chamberبدون خطر Perfora

دارای انتهای غیر برنده safe end

با کیفیت و کارایی بسیار بالا

در دو مدل الماسه و کارباید