با کلیپ های آموزشی ما کیفیت کار خود را بالا ببرید

آموزش کاربرد فرز سرامیکی     آموزش کاربرد فرز سرامیکی          
 
   
         

کاربرد اول

 

کاربرد دوم

         
               
               
               

 

             

آموزش فرزهای مدرن

 
   
   
   
     

مرحله اول:فرز مشخص کننده فینیشینگ لاین

 

مرحله دوم:فرز یکسان کننده شیار لمینیت  

 

مرحله سوم:فرز تصحیح کانتور پالاتال  

 

مرحله چهارم:فرز جدا کننده دندان