مطالب آموزشی

     

 

   

 

   

 

   

فرزهای مناسب ENDO

     

فرزهای مخصوص لمینیت

     

فرز سرامیکی 

 

   

فرزهای کران بر

     
                               
                               
                               
                               
                               
                       

فرزهای لیندمان

     

فرزهای 12 و 30 پره

     

جا فرزی قابل اتو کلاو

     

کاربرد فرز الماسه پایه آنگل

     
                               
                               
                                 
                               
                               
                       
SAREMCO ADHESIVE SYSTEM
     

کاربرد فرز روند الماسه هندپیس

     

کامپوزیتهایELS SAREMCO

   

 

تفاوت باندینگ  James-2 & Unibond
     
                               
                               
                               
                               
                               
                       

فرزهای زیر کونیا

     

اچینگ با ژل اسید اچ CMF سارمکو

     

اچینگ با ژل اسید اچ سارمکو

     

فرزهای تراش کارباید 

     
                               
                               
                               
                               
                               
                       

کاربرد فرزهای Blades 12&30

     

اچینگ با اسید فسفریکSAREMCO

     

کامپوزیت فلو

     

بررسی استحکام فشاری کامپوزیت

     
                               
                               
                               
                               
                       
بررسی جذب آب و انحلال آن درکامپوزیتها      

تاثیر سم‌شناسی HEMA & TEGDMA 

     

تاثیر سم‌شناسی HEMA & TEGDMA  

     

فرزهای پرداخت کامپوزیت

     
                               
                               
                               
                               
                       

فرزهای تراش کارباید

     

نمونه کارهای بالینی با کامپوزیتELS

     

فرز رومبوید

     

دیاستم یا فاصله بین دندانی

     
                               
                               
                               
                               
                       

فرزهای الماسی دیاتسین

     

نمونه کار sw

     

درمان گامی اسمایل

     

جذب آب پایین یکی از علل موفقیت کامپوزیت

     
                               
                               
                               
                               
                       

چرا لثه ها خونریزی میکنند

     

درد دست در دندانپزشکان

     

نمونه کار SW

     

فرزهای کارباید دیاتسین

     
                               
                               
                               
                               

 

 

 

 

 

 

                     

نمونه کار +SW

     

Els Unibond

     

نمونه کار SW دکتر رضویان

     

انتخاب لایت کیور در دندانپزشکی

     
                               
                               
                               
                               
                       

فرز سرامیکی

     

نمونه کار sw

     

تفاوت فرزهای دیاتسین و سایر برندها

     

نمونه کار +sw

     
                               
                               
                               
                               
                       

طیف رنگی بلیچ سارمکو

     

نمونه کار دکتر سیما مرآتی رنگ sw

     

فرزهای 12 و 30 پره

     

اپن بایت چیست

     
                               
                               
                               
                               
                       

محصولات سبز و ارگانیک سارمکو

     

ونیر کامپوزیت

     

ترمیم موفق

     

کامپوزیت ونیر

     
                               
                               
                               
                                 
                             

باندینگ James2