کامپوزیت ونیر

ونیر کامپوزیت

کامپوزیت به علت ماهیت سایش پذیر آن، عمر متوسط 5 تا 10 سال برای آن در نظرگرفته میشود. اما حتی بعد از 10سال، لثه ها نباید دارای قرمزی،کبودی و التهاب یا حتی تحلیل شده باشند.
در صورتی که کامپوزیت کارشده، کامپوزیت مرغوبی باشد و ونیر نیز درست انجام شده باشد، به لثه ها و نسج اطراف صدمه ای نباید بزند. همچنین در ونیر کامپوزیت اگر کار، صحیح و کامل و با تبحر و تخصص کافی انجام  شود و مراقبت شخص هم از دندان‌ها شامل رژیم غذایی مناسب و رعایت بهداشت دهان، مسواک و نخ دندان خوب باشد، به نسج دندان زیرین اصلا صدمه نمی‌زند.