درد دست در دندانپزشکان

درد دست در دندانپزشکان

هدف از این مطلب ارائه راهکاری مناسب و مختصر در جهت بهبود و یا پیشگیری از این عارضه در دندانپزشکان محترم می‌باشد.

درد دست علائم مختلفی از جمله کشیدگی تاندوم ، کیست‌ها ، ژنتیکی و ... می‌تواند باشد که ماهیت فرایندهای بالینی به عنوان یک فاکتور، می‌تواند تشدید کننده‌ی این عمل باشد.

دستکش نامناسب می‌تواند اولین فاکتور تشدید کننده باشد و یا با زاویه نامناسب اینسترومنت ها را دست گرفتن و یکی از عوامل دیگر می‌توان به ابزار قدیمی یا کهنه که کاربرد خودشان را از دست داده‌اند اشاره کرد به طور مثال اینسترومنتی که کند شده و ما قبل از تیز کردن، از آن استفاده می‌کنیم که باعث فشار بیشتر به اسکلت و عضله دست خودمان می‌‌شود.

با رعایت نکات ذکر شده و ورزش‌های روزانه کششی دست می‌توان جلوی این عارضه را تا حد قابل توجهی کاهش داد.