چرا درد دندان شبها به سراغ ما می‌آید؟

گردش خون به هنگام دراز کشیدن و خوابیدن باعث افزایش فشار خون به سمت صورت و دندان‌ها می‌شود، و فشار در عصب دندان را بالا میبرد و در نهایت فشار به دندان خراب بیشتر شده و فرد متحمل درد بیشتری می‌شود.
علت این امر نیروی جاذبه زمین می باشد.در حالت ایستاده در رگ های سر و گردن شاهد مقداری فشار میباشیم که این فشار در هنگام دراز کشیدن افزایش می یابد.
با دراز کشیدن و قوت گرفتن جریان خون در صورت، رگ های موجود در قسمت پالپ دندان پرخون می شوند و متقابلا فشار این قسمت هم افزایش می یابد.