اینله و آنله چیست؟

اینله و آنله نوعی پرکردگی غیر مستقیم دندان هستند که روشی جایگزین پرکردگی معمولی(مستقیم) دندان می‌باشد.

در روش اینله و آنله برخلاف پرکردگی معمولی که توسط دندانپزشک در مطب انجام می‌شود و مواد مستقیم بر روی دندان ریخته می‌شود،ترمیم به صورت غیر مستقیم در لابراتوار دندانپزشکی ساخته می‌شود و سپس ترمیم آماده به مطب ارسال می‌شود تا در جای خالی قرار بگیرد و به دندان چسبیده شود.

اینله و آنله در برخی موارد روشی محافظه کارانه و مناسب‌تری نسبت به روکش دندان است و راه حلی محکم‌تر و بادوام‌تر برای ترمیم پوسیدگی دندان و آسیب‌های مشابه می‌باشد.

این ترمیم‌ها از نظر عملکرد و زیبایی هم بسیار مناسب بوده.

زمانی که ترمیم برای پرکردن مرکز دندان استفاده می‌شود به آن اینله گفته می‌شود و در صورتی که آسیب دندان وسیع‌تر بوده و یا چند کاسب دندان را شامل می‌شود یا کامل سطح جونده دندان را می‌پوشاند به آن آنلی گفته می‌شود.