کاربردهای فرز Tissue Trimmer

برخی از کاربردهای فرز سرامیکی

 

  • زیبایی 2 لثه که هم سطح نیستند. در گذشته برای این کار لثه را می‌بریدیم بعد بخیه می‌زدیم و بعد از یک یا دو ماه، صبر می‌کردیم تا لثه به حالت اولیه برگرده و ثابت شود. اما با این فرز می‌تونیم با زاویه 45 یا 90 درجه عمود بر اون ناحیه که می‌خواهیم لثه رو برداریم، این کار رو تسهیل کنیم.

  • زمانی که پوسیدگی کلاس 5 داریم. کافی هست یک پاکت بگیریم، لثه اضافی رو ببریم و پوسیدگی رو برداریم.

  • جلوگیری از خونریزی. وقتی دندون رو تراش میدیم، در برخی نقاط خون ریزی شدید داریم. این فرز سرامیکی با حرکت آرام خود در نواحی فری جینجیوال که تقریبا سرعت آن نصف سرعت فرز الماسه است،باعث جلوگیری از خون ریزی می‌شود.