ارتودنسى نامرئى لینگوال ( ارتودنسی از پشت) چیست؟

یکی از روشهای ارتودنسی نامرئی، روشی است که در آن براکتها و سیم از پشت به دندانها چسبانده می شود. از آنجا که این روش نیازمند ابزار و تجهیزات خاصی است و با توجه به امکانات موجود در کشورمان این روش برای درمانهای ساده و جزئی کاربرد دارد و روش رایج و فراگیری نیست.

مزیت اصلی استفاده از این مدل ارتودنسی این است که غیر قابل مشاهده است. در صورتی که بیمار بهداشت دهان و دندان را به خوبی رعایت نکند اگر تغییر رنگی ایجاد شود در پشت دندان خواهد بود و قابل مشاهده نیست.

یکی از اصلی ترین معایب ارتودنسی لینگوال این است که استفاده و جایگذاری آن مشکل می باشد و به طور کلی قرار ملاقات هایی که با دکترتان در طول دوره درمان گذاشته می شود زمان بیشتری نسبت به ارتودنسی ثابت نیاز دارد زیرا نصب کردن براکت های لینگوال به دلیل موقعیتی که در داخل دهان دارند کمی مشکل است.