تغییر تاریخ هجدهمین کنگره انجمن دندان پزشکی کودکان ایران

۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۰۳:۳۱:۱۱ ب.ظ

هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

تاریخ برگزاری 1 مرداد تا 4 مرداد

برگزار کننده : انجمن دندانپزشکی کودکان ایران