به روز رسانی تقویم سالانه برنامه های کنگره های دندانپزشکی در سال 1398

۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ۰۳:۴۶:۵۶ ب.ظ

تقویم برنامه های کنگره سال 1398

 

ردیف نام انجمن علمی تاریخ (ماه)
1 انجمن دندانپزشکی ایران (اکسیدا2019) 9 الی 3 اردیبهشت 
2 انجمن پریودونتولوژی 16 الی 19 مهر ماه
3 انجمن دندانپزشکی کودکان 25 الی 28 تیر
4 انجمن ارتودونتیست های ایران 14 الی 17 آبان
5 کنگره منطقه ای انجمن دندان پزشکی ایران آذر
6 انجمن پرستودونتیست های ایران 21 الی 24 آبان
7 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران 24 الی 27 دی ماه