اولین سمپوزیوم انجمن پروستودنتیستهای ایران

۲ دی ۱۳۹۷ ۰۱:۳۳:۲۱ ب.ظ

عنوان:اولین سمپوزیوم دیجیتال انجمن پروستودنتیستهای ایران

تاریخ برگزاری:  5الی 7 دی ماه 1397

محل برگزاری: تهران هتل المپیک

سایت کنگره :www.iapr.ir