کامپوزیت سارمکو ELS

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

کامپوزیت سارمکو ELS رنگ IB(فروش ویژه)

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE

تاریخ انقضا:03-2020

قیمت قبلی: 2,450,000 ریال
قیمت: 1,225,000 ریال

کامپوزیت سارمکو ELS رنگ A1 tips

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE

تاریخ انقضا:08-2020

کامپوزیت سارمکو ELS رنگ IB tips(فروش ویژه)

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE

تاریخ انقضا:03-2020

قیمت قبلی: 245,000 ریال
قیمت: 122,500 ریال

کامپوزیت سارمکو ELS رنگ SW- tips(فروش ویژه)

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE

تاریخ انقضا:03-2020

قیمت قبلی: 245,000 ریال
قیمت: 122,500 ریال

کامپوزیت سارمکو ELS رنگ A2 tips

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE

تاریخ انقضا:06-2021

کامپوزیت سارمکو ELS رنگ A3 tips

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE

تاریخ انقضا:11-2020

قیمت قبلی: 2,450,000 ریال
قیمت: 1,225,000 ریال

کامپوزیت سارمکو ELS رنگ A1

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE

تاریخ انقضا:01-2023

کامپوزیت سارمکو ELS رنگ A2

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE

تاریخ انقضا:02-2023

کامپوزیت سارمکو ELS رنگ A3

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE

تاریخ انقضا:05-2023

کامپوزیت سارمکو ELS رنگ A2op

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE

تاریخ انقضا:04-2021

پک 3 عددی کامپوزیت سارمکو شامل ++A1/B1/SW (فروش ویژه)

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE

تاریخ انقضا:01-2023 A1

تاریخ انقضا:06-2020 B1

تاریخ انقضا:01-2023 ++SW

 

قیمت قبلی: 7,350,000 ریال
قیمت: 7,050,000 ریال

کامپوزیت سارمکو ELS رنگ B1

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE

تاریخ انقضا:04-2023

کامپوزیت سارمکو ELS رنگ C2

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE

تاریخ انقضا:10-2022

کامپوزیت سارمکو ELS رنگ A4(فروش ویژه)

ELS EXTRA LOW SHRINKAGE

تاریخ انقضا:02-2020

قیمت قبلی: 2,450,000 ریال
قیمت: 1,225,000 ریال