مواد زیبایی و ترمیمی دندان

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
CERAMIC SILANE PRIMER (فروش ویژه)
تاریخ انقضا:12-2019 تاریخ انقضا:10-2022
باندینگ سارمکو  James-2 بدون حلال solvent free
باندینگ نسل 5 تاریخ انقضا:08-2022
کامپوزیت سارمکو ELS رنگ A1
ELS EXTRA LOW SHRINKAGE تاریخ انقضا:01-2023
کامپوزیت فلو سارمکو ELS-FLOW رنگ SW
ELS EXTRA LOW SHRINKAGE تاریخ انقضا:01-2023
کامپوزیت سارمکو ELS رنگ A2
ELS EXTRA LOW SHRINKAGE تاریخ انقضا:02-2023
کامپوزیت فلو سارمکو ELS-FLOW رنگ A1
ELS EXTRA LOW SHRINKAGE تاریخ انقضا:09-2021
کامپوزیت سارمکو ELS رنگ A3
ELS EXTRA LOW SHRINKAGE تاریخ انقضا:05-2023
کامپوزیت فلو سارمکو ELS-FLOW رنگ A2
ELS EXTRA LOW SHRINKAGE تاریخ انقضا:05-2023
کامپوزیت فلو سارمکو ELS-FLOW رنگ A3op
ELS EXTRA LOW SHRINKAGE تاریخ انقضا:05-2022
پک 3 عددی کامپوزیت سارمکو شامل ++A1/B1/SW (فروش ویژه)
ELS EXTRA LOW SHRINKAGE تاریخ انقضا:01-2023 A1 تاریخ انقضا:06-2020 B1 تاریخ انقضا:01-2023 ++SW  
کامپوزیت سارمکو ELS رنگ B1
ELS EXTRA LOW SHRINKAGE تاریخ انقضا:04-2023
کامپوزیت سارمکو ELS رنگ C2
ELS EXTRA LOW SHRINKAGE تاریخ انقضا:10-2022
کامپوزیت سارمکو ELS رنگ IB(فروش ویژه)
ELS EXTRA LOW SHRINKAGE تاریخ انقضا:03-2020
کامپوزیت فلو سارمکو ELS-FLOW رنگ B1
ELS EXTRA LOW SHRINKAGE تاریخ انقضا:02-2023
کامپوزیت سارمکو ELS رنگ -SW
تاریخ انقضا:01-2023
کامپوزیت سارمکو ELS رنگ A4(فروش ویژه)
ELS EXTRA LOW SHRINKAGE تاریخ انقضا:02-2020