مواد زیبایی و ترمیمی دندان

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
باندینگ سارمکو  James-2 بدون حلال solvent free
باندینگ نسل 5 تاریخ انقضا:08-2022
کامپوزیت سارمکو ELS رنگ A1
ELS EXTRA LOW SHRINKAGE تاریخ انقضا:01-2023
کامپوزیت فلو سارمکو ELS-FLOW رنگ SW
ELS EXTRA LOW SHRINKAGE تاریخ انقضا:01-2023
کامپوزیت سارمکو ELS رنگ A2
ELS EXTRA LOW SHRINKAGE تاریخ انقضا:02-2023
کامپوزیت فلو سارمکو ELS-FLOW رنگ A1
ELS EXTRA LOW SHRINKAGE تاریخ انقضا:09-2021
کامپوزیت سارمکو ELS رنگ A3
ELS EXTRA LOW SHRINKAGE تاریخ انقضا:05-2023
کامپوزیت فلو سارمکو ELS-FLOW رنگ A2
ELS EXTRA LOW SHRINKAGE تاریخ انقضا:05-2023
کامپوزیت سارمکو ELS رنگ A2op
ELS EXTRA LOW SHRINKAGE تاریخ انقضا:04-2021
کامپوزیت فلو سارمکو ELS-FLOW رنگ A3op
ELS EXTRA LOW SHRINKAGE تاریخ انقضا:05-2022
کامپوزیت سارمکو ELS رنگ B1
ELS EXTRA LOW SHRINKAGE تاریخ انقضا:04-2023
کامپوزیت فلو سارمکو ELS-FLOW رنگ B1
ELS EXTRA LOW SHRINKAGE تاریخ انقضا:02-2023
کامپوزیت سارمکو ELS رنگ -SW
تاریخ انقضا:01-2023
کامپوزیت سارمکو ELS رنگ +SW
کامپوزیت سوپر بلیچ SW+ snow white plus تاریخ انقضا :03-2023
کامپوزیت سارمکو ELS رنگ A1 tips
ELS EXTRA LOW SHRINKAGE تاریخ انقضا:08-2020
کامپوزیت سارمکو ELS رنگ IB tips(فروش ویژه)
ELS EXTRA LOW SHRINKAGE تاریخ انقضا:03-2020
کامپوزیت سارمکو ELS رنگ SW- tips(فروش ویژه)
ELS EXTRA LOW SHRINKAGE تاریخ انقضا:03-2020
کامپوزیت سارمکو ELS رنگ A2 tips
ELS EXTRA LOW SHRINKAGE تاریخ انقضا:06-2021